Qarku Berat DEPUTETË: 7
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 305
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Diber DEPUTETË: 6
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 259
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Durres DEPUTETË: 14
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 460
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Elbasan DEPUTETË: 14
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 547
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Fier DEPUTETË: 16
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 592
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Gjirokastër DEPUTETË: 5
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 235
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Korçë DEPUTETË: 11
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 463
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Kukes DEPUTETË: 3
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 173
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Lezhe DEPUTETË: 7
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 263
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Shkoder DEPUTETË: 11
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 421
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Tiranë DEPUTETË: 34
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 1198
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
Qarku Vlorë DEPUTETË: 12
Qendra Votimi të Numëruara 0 nga 447
1. LSI
0%
0 0 vota
2. PS
0%
0 0 vota
3. PDK
0%
0 0 vota
4. SFIDA
0%
0 0 vota
5. PR
0%
0 0 vota
6. PD
0%
0 0 vota
7. PBDKSH
0%
0 0 vota
8. ADK
0%
0 0 vota
9. PSD
0%
0 0 vota
10. AD
0%
0 0 vota
11. FRD
0%
0 0 vota
12. PDS
0%
0 0 vota
13. PDIU
0%
0 0 vota
14. AAK
0%
0 0 vota
15. MEGA
0%
0 0 vota
16. PKSH
0%
0 0 vota
17. APD
0%
0 0 vota
18. LIBRA
0%
0 0 vota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140